O zavodu

Izkaznica

Dve luni, zavod za poetizacijo sveta
zapoetizacijosveta@gmail.com
Trg svobode 3, 2000 Maribor
davčna številka: 52685047
matična številka: 8869421000

Zavod Dve luni je bil ustanovljen 1. maja 2021 v Mariboru.
Je nevladna in nepridobitna organizacija s profesionalnimi in strokovnimi sodelavci ter prostovoljskim programom.

Direktorica in umetniška vodja: Nina Medved
Svet zavoda: Nina Medved, Boštjan Kmetec
Strokovni svet: Denis Škofič, Helena Zemljič, Ivo Podojsteršek

Vizija 2022-2024

Program in metoda

Dve luni ob koncu leta 2023 delujeta v lokalnem in na nacionalnem nivoju kot kredibilna organizacija s kakovostnimi in umetniško vznemirljivimi programi, ki jih soustvarjajo že uveljavljeni in še uveljavljajoči se ustvarjalci. Dve luni imata preverjeno metodo za ustvarjanje programov.

Človeški in organizacijski viri

Dve luni imata ob koncu leta 2023 vire za še kvalitetnejši razvoj programov v obliki sodelovanja z uveljavljenimi umetnicami in umetniki, sposobnimi zunanjimi sodelavci in zagnanimi prostovoljci ter v obliki dolgoročnih odnosov s partnerskimi organizacijami.

Finančno-materialni viri

Poslovni model Dveh lun je ob koncu leta 2023 stabilen in stoji na štirih različnih stebrih virov, Dve luni pa razpolagata z odlično zalogo gradiv in orodij za izvajanje programov.

Prepoznavnost in ugled

Dve luni sta ob koncu leta 2023 popularizirali svoje programe med nove obiskovalce in udeležence. Z uspešno komunikacijo svojega poslanstva in dosežkov sta povečali svoj ugled.