Zakaj Dve luni?

Poslanstvo

Dveh lun je v soustvarjanju z umetniki in uveljavljajočimi se umetniki senzibilizirati družbo za večjo zmožnost čudenja in domišljije ter tako uresničevati poetizacijo sveta.

 

Družbeni učinek

Banalizacija javnega prostora povzroča vse slabše možnosti uresničevanja obče človekove pravice do svobodnega uživanja in udejstvovanja v umetnosti in kulturi.

Dodatno se hitro slabšajo pogoji za dostojno delo in življenje ustvarjalcev in delavcev v kulturi in umetnosti, ki so ključni za zadovoljevanje te človekove pravice. To vodi v nižjo kakovost in dostojanstvo življenja sleherne državljanke in državljana Slovenije.

Zato Dve luni s pomočjo sodelovalnega in pravičnega soustvarjanja z umetniki in kulturnimi delavci pri pripravi umetniških in kulturno-vzgojnih projektov senzibilizirata javnosti različnih generacij in kulturnih predizkušenj za večjo zmožnost čudenja, domišljije in ustvarjalnosti.

S tem skrbita za ti. poetizacijo sveta: razcvet sodobne umetnosti v vseh porah življenja, še posebej v navezavi na leposlovje in delo umetnic, ter prispevata k večji humanizaciji družbe.

Naše vrednote

kultura in umetnost, slovenski jezik, kakovost, profesionalnost, strokovnost, čudenje, domišljija, ustvarjalnost, igrivost, širokomiselnost, odprtost, bližina, skupnost, vitalizem, dostojanstvo bivanja.